(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Nowa ustawa ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, nad którą dziś będzie pracował Senat, nie zawiera jasnych kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów ? twierdzi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów. I apeluje do senatorów o wprowadzenie poprawki, zgodnie z którą ich płace będą uzależnione od wynagrodzeń sędziów rejonowych.


Więcej … Źródło: Asystenci sędziów chcą 65 procent wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego

Oceń artykuł