(Last Updated On: 9 maja 2011)

Banki ponoszą odpowiedzialność za powierzone im środki finansowe. Klient, który poniósł szkodę spowodowaną działalnością banku, może dochodzić na drodze sądowej odszkodowania od instytucji finansowej. Spór konsumenta z bankiem może rozstrzygnąć także arbiter bankowy. Postępowanie przed nim jest szybsze i tańsze.

Ov2U CnD9rA - Jak dochodzić od banku odszkodowania za utracone środki finansowe

Więcej … Źródło: Jak dochodzić od banku odszkodowania za utracone środki finansowe