(Last Updated On: 11 maja 2011)

Czy w związku z posiadaniem nieruchomości zabytkowej właściciel ma jakieś szczególne uprawnienia lub obowiązki?

8bS7a0D6mJE - Jakie skutki dla właściciela nieruchomości powoduje wpis do rejestru zabytków

Więcej … Źródło: Jakie skutki dla właściciela nieruchomości powoduje wpis do rejestru zabytków