(Last Updated On: 29 marca 2011)

Pojęcie ?konsorcjum? zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

hIraGW2 Dqk - Kiedy konsorcjum może brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Więcej … Źródło: Kiedy konsorcjum może brać udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego