(Last Updated On: 23 stycznia 2011)

Prace nad aktami wykonawczymi do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są na końcowym etapie, projekt kluczowego rozporządzenia powołującego zespół monitorujący trafił już do Rządowego Centrum Legislacji – poinformował wiceminister Jarosław Duda.


Więcej … Źródło: Kończą się prace nad rozporządzeniami do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Oceń artykuł