(Last Updated On: 4 maja 2011)

Dokumenty inspektorów transportu drogowego będą zawierać zabezpieczenia, które uniemożliwią podrabianie takiego dokumentu.

iyKSjU0gbVQ - Legitymacja inspektora drogowego musi mieć bezpieczny hologram

Więcej … Źródło: Legitymacja inspektora drogowego musi mieć bezpieczny hologram