(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta tylko na czas oznaczony. Do ważności umowy wymagane jest jej zawarcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Taką samą formę należy zachować przy zmianie umowy


Więcej … Źródło: Najem okazjonalny maksymalnie na dziesięć lat

Oceń artykuł