(Last Updated On: 25 stycznia 2011)

Przedsiębiorcy, ankietowani w grudniu 2010 r. przez Narodowy Bank Polski (NBP), oczekują w I kw. wyraźnej poprawy koniunktury, wynika z raportu banku centralnego. Poprawiły się zarówno oceny sytuacji bieżącej, jak również prognozy, w tym zwłaszcza popytu i zamówień, widać przy tym dalszy stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej.


Więcej … Źródło: NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyraźnej poprawy koniunktury w I kw. 2011

Oceń artykuł