(Last Updated On: 8 marca 2011)

TEZA: W sprawie o ustalenie nieistnienia należności stwierdzonej administracyjnym tytułem wykonawczym wystawionym w związku z nieuiszczeniem opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania droga sądowa jest niedopuszczalna.


Więcej … Źródło: Nie można żądać zwrotu opłaty przed sądem powszechnym

Oceń artykuł