(Last Updated On: 27 stycznia 2011)

Radny musi brać udział w głosowaniu, aby jego obecność na posiedzeniu rady była brana pod uwagę przy ustalaniu kworum niezbędnego do podjęcia uchwały.


Więcej … Źródło: Nie wystarczy obecność radnego, aby głosowanie było ważne

Oceń artykuł