(Last Updated On: 8 marca 2011)

Aby utworzyć przedstawicielstwo reklamujące i promujące zagraniczny bank lub instytucję kredytową, nie trzeba już będzie ponosić wysokich kosztów związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru przedstawicielstw.


Więcej … Źródło: Nowa ustawa deregulacyjna: będą ułatwienia dla zagranicznych banków w zakładaniu przedstawicielstw

Oceń artykuł