(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

15 grudnia 2010 roku zostało podpisane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


Więcej … Źródło: Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 roku

Oceń artykuł