(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

W procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych inwestor (zamawiający) może wykorzystać standardy wypracowane przez FIDIC (Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).


Więcej … Źródło: Czy warto stosować standardy FIDIC w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych

Oceń artykuł