(Last Updated On: 5 kwietnia 2011)

Orzekając rozwód, sąd powinien rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej. Takie rozstrzygnięcie musi być definitywne, jednoznaczne i wykonalne.

G9qPVGvZRRw - Orzekając rozwód, sąd powinien rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej

Więcej … Źródło: Orzekając rozwód, sąd powinien rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej