(Last Updated On: 12 stycznia 2011)

Gmina, która chce uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, musi złożyć wniosek do ministra finansów. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji.


Więcej … Źródło: Pożyczkę dla gminy można zabezpieczyć wekslem in blanco

Oceń artykuł