Tusk: to decyzje Lewicy dewastowały system emerytalny

Premier Donald Tusk odpowiadając w Sejmie na zarzuty Lewicy ocenił, że to jej decyzje zdewastowały polski system emerytalny.Więcej ... Źródło: Tusk: to decyzje Lewicy...

Czy przejęcie załogi przez niezatrudniającą nikogo spółkę jest transferem pracowników

Jedną z form transakcji, na podstawie której może nastąpić przejście zakładu pracy, jest przeniesienie całego majątku spółki na nowo tworzony podmiot. Pojawia się pytanie,...

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii ograniczy zakup leków na katar

Ograniczenie możliwości zakupu leków zawierających pseudoefedrynę, czyli niektórych medykamentów na katar, do jednego opakowania zakłada projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który w czwartek...

Centra urazowe wyleczą ofiary wypadków

Specjalistyczne centra urazowe pomogą ofiarom oparzeń i odmrożeń. Pacjenci będą mieć tam zapewnioną kompleksową opiekę.Więcej ... Źródło: Centra urazowe wyleczą ofiary wypadków

Spory z pracodawcami: komisja pojednawcza zamiast procesu sądowego

Jeżeli w firmie działa komisja pojednawcza, pracownik może wystąpić do niej o negocjacje w sporze z pracodawcą. Zawarcie ugody powoduje zakończenie sprawy.Więcej ... Źródło:...

Kiedy i z jakich urlopów może skorzystać ojciec dziecka

Pracownik ? ojciec dziecka ? ma prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego. Warunkiem niezbędnym jest jednak rzeczywiste wychowywanie dziecka. Uprawnień...

Koniec wielkiej fali emigracji. Czy wciąż opłaca się wyjeżdżać za pracą?

Choć z badań przeprowadzonych w tym roku przez firmę konsultingową Deloitte wynika, że ponad 60 proc. polskich studentów chciałoby wyjechać po zakończeniu nauki za...

Wspólnicy zapłacą zaległe składki do ZUS

Ponad 127 tys. zł z tytułu zaległych składek muszą zapłacić ZUS wspólnicy spółki cywilnej mimo zawarcia ugody z byłymi pracownikami. SN odmówił im prawa...

Notebook z UE tylko dla pracownika na etacie

Za unijne pieniądze nie można kupić komputera pracownikowi, który został zatrudniony w projekcie na umowie cywilnoprawnej.Więcej ... Źródło: Notebook z UE tylko dla pracownika...

Guza: Jasne zasady kontroli podwładnych

Przepisy nie mówią, w jaki sposób firmy mogą sprawdzać uczciwość swoich pracownikówWięcej ... Źródło: Guza: Jasne zasady kontroli podwładnych

Nauczyciele mogą rozsadzić budżet

Pod znakiem zapytania staje rządowy plan radykalnej redukcji deficytu. Polska w przyszłym roku ma go obniżyć z 7,9 proc. PKB do 2,9 proc. Ale...

Mniej niepełnosprawnych założy firmy

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe zasady refundowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych, którzy prowadzą działalność...

Wojewoda sprawdzi gminę, jak pomaga ofiarom przemocy domowej

Raz na trzy lata wojewoda będzie przeprowadzał kompleksową kontrolę w jednostkach gminy i powiatu, które zajmują się pomaganiem osobom doświadczającym domowej przemocy.Więcej ... Źródło:...

Pracodawcy wystawią druk RMUA tylko raz w roku

Pracownicy tylko raz w roku będą otrzymywać informację o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.Więcej ... Źródło: Pracodawcy wystawią druk RMUA tylko raz...

Praca w zawodzie wystarczy, aby zdać egzamin potwierdzający umiejętności w danym...

Osoba, która nie uczęszczała do szkoły zawodowej, będzie mogła zdobyć dyplom potwierdzający wiedzę i umiejętności w danym fachu.Więcej ... Źródło: Praca w zawodzie wystarczy,...

Sejmowa komisja: poprawki do projektu ustawy o samorządzie pielęgniarskim

Pielęgniarka, która utraciła prawo wykonywania zawodu, będzie mogła ubiegać się o ponowny wpis na listę osób wykonujących ten zawód 10 lat po uprawomocnieniu się...

Czy zapisany w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia zawsze wiąże...

Umowy o pracę pracowników na wyższych stanowiskach często przewidują dłuższe niż określone w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia. Czy pracownik może wypowiedzieć taką umowę z...

"S" o expose: brak odniesień do walki z bezrobociem i ubóstwem

Członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", ekspert związku w Komisji Trójstronnej, Henryk Nakonieczny o expose premiera Donalda Tuska:Więcej ... Źródło: "S" o expose: brak...

Sąd nie wyśle dziecka do ośrodka socjoterapii

Sąd nie będzie już kierował nieletniego do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Trafi tam również mniej uczniów, sprawiających problemy wychowawcze.Więcej ... Źródło: Sąd nie wyśle dziecka...

Dłuższe czekanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Nawet cztery miesiące po złożeniu wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności czekają osoby starające się o ustalenie jej stopnia lub o jego...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Kursy walut