(Last Updated On: 5 kwietnia 2011)

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją braku maksymalnych stawek za pobyt w izbach wytrzeźwień.

hTY r8QVpbM - RPO chce określenia maksymalnych stawek za pobyt w izbie wytrzeźwień

Więcej … Źródło: RPO chce określenia maksymalnych stawek za pobyt w izbie wytrzeźwień