(Last Updated On: 25 maja 2011)

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz rozważa zawieszenie wizytacji prewencyjnych w więzieniach i miejscach odosobnień, ponieważ biuro RPO nie otrzymało na ten cel funduszy. RPO poinformował o tym na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

ji 5pA3jxX4 - RPO nie otrzymał funduszy na wizytację więzień

Więcej … Źródło: RPO nie otrzymał funduszy na wizytację więzień