(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Wobec sędziów wojskowych w stanie spoczynku wymagane jest zrzeczenie się urzędu w celu podjęcia innego zatrudnienia. Taki obowiązek nie jest przewidziany dla sędziów sądów powszechnych.


Więcej … Źródło: Sędziowie sądów wojskowych są gorzej traktowani przez prawo

Oceń artykuł