(Last Updated On: 20 maja 2011)

Odmowa przesłania kserokopii akt postępowania nie narusza czci, godności ani innego dobra osobistego. Zajęcie przez urząd stanowiska niezgodnego z oczekiwaniami strony nie może być uznane za obraźliwe.

lFMCHDX94f4 - Urząd nie ma obowiązku sporządzania kopii całych akt postępowania

Więcej … Źródło: Urząd nie ma obowiązku sporządzania kopii całych akt postępowania