(Last Updated On: 9 marca 2011)

Siódmy z kolei ranking kancelarii prawnych ma dla nas szczególne znaczenie. To pierwsze dogłębne zestawienie i porównanie kondycji rynku usług prawniczych po kryzysie. Przyjmując to za istotny probierz stanu całej gospodarki kraju, możemy mówić nie tylko o wyraźnej stabilizacji, ale też optymistycznych perspektywach rozwoju w 2011 r.


Więcej … Źródło: VII Ranking Kancelarii Prawnych

Oceń artykuł