(Last Updated On: 24 marca 2011)

Zatrudnienie więźniów przy porządkowaniu terenów położonych między wałami rzek oraz obszarów zalewowych przewiduje porozumienie, które w czwartek podpisali przedstawiciele Służby Więziennej i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Więcej … Źródło: Więźniowie pomogą w pracach przeciwpowodziowych

Oceń artykuł