(Last Updated On: 15 listopada 2011)

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy ? Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), z zastrzeżeniem robót, które takiego pozwolenia nie wymagają i których katalog został wymieniony w art. 29 ? 31 pr. budowlanego.


Więcej … Źródło: Za rozpoczęcie robót budowlanych przed terminem należy się grzywna

Oceń artykuł