(Last Updated On: 8 kwietnia 2011)

Wprowadzenie tzw. rozpraw odmiejscowionych prowadzonych w trybie wideokonferencji naruszy podstawowe zasady procesu karnego – uważa zespół prawników przygotowujący przepisy przed EURO 2012. Według resortu sprawiedliwości wszelkie gwarancje prawne będą zachowane.

yI ebqPf4g - Zespół prawników krytycznie o planach rozpraw przez wideokonferencję

Więcej … Źródło: Zespół prawników krytycznie o planach rozpraw przez wideokonferencję