(Last Updated On: 12 kwietnia 2011)

Nie należy wydawać europejskiego nakazu aresztowania w stosunku do sprawców drobnych przestępstw. Przed wydaniem nakazu sąd powinien uwzględnić wagę przestępstwa, długości kary oraz koszty i korzyści wynikające z wykonania nakazu aresztowania.

cKO0A6u5Z9U - Złodziej roweru bez ekstradycji - nie będzie europejskiego nakazu aresztowania przy drobnych przestępstwach

Więcej … Źródło: Złodziej roweru bez ekstradycji – nie będzie europejskiego nakazu aresztowania przy drobnych przestępstwach