(Last Updated On: 20 września 2011)

Spółka OPEN-NET (NewConnect: OPE) podpisała przedwstępną umowę nabycia 87,85 udziałów SferaNet Sp. z.o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
Strony ustaliły, że termin zawarcia właściwej umowy sprzedaży nastąpi 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów potwierdzających stan majątku oraz zobowiązań finansowych i prawnych SferaNet.

Więcej … Źródło: OPEN-NET S.A. przejmie SferaNet Sp. z o.o.

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)