(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Gmina, która dokonuje zameldowania danej osoby na pobyt stały albo czasowy, musi o tym poinformować gminę, w której ta osoba była zameldowana poprzednio.


Więcej … Źródło: Jak gminy przekazują dane o meldunkach

Oceń artykuł