(Last Updated On: 5 maja 2011)

Tylko Komisja Europejska jest właściwa stwierdzić, że na rynku wewnętrznym państwa członkowskiego przedsiębiorca nie narusza prawa konkurencji i nie nadużywa pozycji dominującej.

K6lSOSfuMCs - O pozycji dominującej firmy na rynku decyduje tylko Komisja Europejska

Więcej … Źródło: O pozycji dominującej firmy na rynku decyduje tylko Komisja Europejska