(Last Updated On: 17 marca 2011)

Skarga kasacyjna jest środkiem zaskarżenia, tzw. zwyczajnym, uregulowanym w ustawie ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej ustawa). Przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.


Więcej … Źródło: Skargę kasacyjną musi przygotować profesjonalny pełnomocnik

Oceń artykuł