(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commision – FCC) przyjęła nowe reguły, zabraniające dostawcom internetu wszelkiej dyskryminacji, dotyczących treści i usług. Z zadowoleniem powitał je prezydent USA Barack Obama.

Więcej … Źródło: USA: Zakaz wszelkiej dyskryminacji w internecie

Oceń artykuł