(Last Updated On: 23 maja 2011)

Do odszkodowania za wydanie decyzji z naruszeniem prawa lub decyzji bezprawnej wydanej przed 17 października 1997 r., tj. dniem wejścia w życie konstytucji, nie wlicza się utraconych korzyści.

MOYXyHdIwcM - Właściciel nieruchomości bez rekompensaty za utracone korzyści

Więcej … Źródło: Właściciel nieruchomości bez rekompensaty za utracone korzyści