(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

TEZA: Termin 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy rozumieć jako termin przedawnienia roszczeń w znaczeniu cywilistycznym oraz jako maksymalny termin, w którym można wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, a nie jako termin ograniczający wydanie orzeczenia w sprawie.

3V2q0t2xt k - Wójt ma pięć lat na ustalenie opłat za wzrost wartości działki

Więcej … Źródło: Wójt ma pięć lat na ustalenie opłat za wzrost wartości działki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here