(Last Updated On: 28 maja 2011)

Aplisens utworzył w Jičínie w Republice Czeskiej kolejną spółkę zależną, Aplisens Czechy, o kapitale zakładowym ok. 158 tys. PLN (977 tys. CZK), w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach czeskim i słowackim – poinformował Aplisens w piątkowym komunikacie. Traktuje on nowo utworzoną spółkę jako (..)

Więcej … Źródło: Aplisens utworzył w Czechacz kolejną spółkę zależną