(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Calatrava Capital za 8,5 mln zł kupiła od Nzolo Holdings Limited 3.755.800 akcji spółki Imagis, które stanowią 48,03 proc. w kapitale i głosach na WZA. Po transakcji Calatrava Capital ma łącznie 99,03 proc. akcji Imagisu, które uprawniają do wykonywania 99,03 proc. głosów na WZA spółki – (..)


Więcej … Źródło: Calatrava Capital za 8,5 mln zł kupiła od Nzolo Holdings Limited 3.755.800 akcji spółki Imagis

Oceń artykuł