(Last Updated On: 7 marca 2011)

Tylko przez weekend inwestorzy musieli czekać na ponowną próbę sforsowania oporu przez WIG oraz WIG20. Poranna niepewność, po ochłodzeniu globalnego nastroju w związku z utrzymującym się napięciem na Bliskim Wschodzie i wzrostami cen ropy naftowej, tylko na krótko zatrzymała stronę popytową.

Więcej … Źródło: Drugi nieudany atak na opór

Oceń artykuł