(Last Updated On: 1 września 2015)

W 2011 roku ED invest S.A. osiągnęła wynik finansowy netto 9 098 tys. zł, który w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku był wyższy o 53 proc.. Wynik na działalności operacyjnej za 2011 r. wyniósł 9 701 tys. zł. Z kolei na działalności finansowej spółka wypracowała zysk w kwocie 350 tys. zł.


Więcej … Źródło: ED invest S.A. wypracowała 53 proc. wzrost

Oceń artykuł