(Last Updated On: 12 maja 2011)

Notowana na rynku NewConnect spółka MOMO S.A. zawarła umowę dotyczącą dierżawy nieruchomości gruntowej w Otwocku, gdzie do końca 2012 roku zostanie zbudowana automatyczna stacja paliwowa. Szacunkowy koszt inwstycji wyniesie 0,85 mln zł.

Jestem zadowolony z powodu zawarcia tej umowy, (..)

Więcej … Źródło: MOMO S.A. zbuduje stację paliwową w Otwocku