(Last Updated On: 18 lipca 2011)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski) uczestniczyła w kolejnej edycji testów warunków skrajnych, organizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

Więcej … Źródło: PKO Bank Polski potwierdza odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne

Oceń artykuł