(Last Updated On: 17 marca 2011)

TEZA: Jeżeli organ zdecydował się na zgromadzenie dowodów dla przeprowadzenia oceny prawdopodobieństwa uchylenia decyzji w trybie art. 152 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, to powinien to incydentalne postępowanie wyjaśniające przeprowadzić z poszanowaniem reguł procesowych.


Więcej … Źródło: Wstrzymanie wykonania decyzji nie może być dowolne

Oceń artykuł