(Last Updated On: 2 listopada 2011)

Zakłady Chemiczne Police złożyły do Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich pozew przeciwko Bankowi Pekao. Spółka domaga się od banku kwoty 71,3 mln zł w związku ze stratami poniesionymi z instrumentów pochodnych.

Więcej … Źródło: ZCh Police złożyły pozew przeciwko Pekao, domagają się 71,3 mln zł

Oceń artykuł