city index

Aktualizacja 09/09/2016


Czym różnią się rynki Forex i kontrakty różnicy kursowej? Przedstawmy kluczowe podobieństwa i różnice między nimi oraz perspektywy dla klientów.

Forex (Foreign Exchange) to popularna nazwa rynku walutowego, części światowego rynku finansowego, charakteryzującego się największymi obrotami ze wszystkich segmentów tego rynku. Dzienne obroty w 2010 roku oscylowały wokół 4 bln dolarów i wzrosły trzykrotnie od 2001 roku. Ta wielkość przewyższała kilkakrotnie łączne obroty na amerykańskim rynku akcji i obligacji. CFD jest natomiast kontraktem podpisywanym między dwiema stronami, w którym zakłada się, że sprzedający pokryje różnicę między aktualną wartością ściśle określonych aktywów i ich wartością w dniu ustalania kontraktu.

Rynek Forex i CFD

 Fundamenty rynków Forex i CFD są podobne, niemniej istnieje między nimi kilka kluczowych różnic. Przez CFD można uzyskać dostęp do szerokiego wachlarza rynków, włączając indeksy, Forex, akcje, obligacje oraz stopy procentowe – klienci mają dostęp do ponad 10 000 instrumentów. Platformy forexowe gwarantują dostęp do kilkudziesięciu par walut. W przypadku kontraktu różnicy kursowej (CFD) prowizje transakcyjne pobierane są wyłącznie od transakcji na rynkach akcyjnych. Na innych instrumentach CFD prowizje nie są pobierane, a spread jest tylko nieznacznie poszerzany, ale tylko na rynki nieakcyjne. Podobna sytuacja panuje na rynkach Forex.
Na rynku Forex obowiązują standardowe zlecenia stop loss, czyli stałego zlecenia giełdowego automatycznej sprzedaży wskazanego papieru wartościowego, waluty lub towaru w chwili, gdy cena osiągnie określoną, niską wartość.

źródło: http://www.dmbzwbk.pl/edukacja/opcje-futures-cfd/forex-i-kontrakty-roznic-kursowych/rynek-forex-i-kontrakty-roznic-kursowych-cfd.html

Najważniejsze różnice

Dwie najważniejsze różnice w funkcjonowaniu CFD i Forex związane są z wielkością transakcji i dźwigni finansowej. Transakcje Forex są przeprowadzane w jednostce waluty bazowej, a minimalna liczba jednostek waluty wynosi 1000. W CFD przeprowadza się transakcje daną liczbą kontraktów, np. 1 lub 2 na 1000 CFD. Całkowity zysk bądź strata są obliczane jako różnica między wartością pozycji w momencie jej otwarcia oraz jej wartością w chwili zamknięcia z uwzględnieniem innych kosztów, o ile takie występują. W przypadku jednostek transakcyjnych Forex każda transakcja walutowa jest zawierana w jednostkach waluty bazowej, a ta wielkość jest ilością, jaka jest kupowana lub sprzedawana na rynku.

Zobacz też:  Wstęgi Bollingera - element zaawansowanej analizy technicznej

Transakcje

Dla Forex kalkulacja wartości depozytu zabezpieczającego pobieranego pod transakcję jest inna niż w CFD (np. w cityindex), a każdą transakcję zawiera się z ustalanym przez inwestora współczynnikiem dźwigni, np. 100 do 1. Współczynnik odgrywa najistotniejszą rolę w obliczaniu wartości pobieranego depozytu, ponieważ dzięki możliwości samodzielnego ustalenia wysokości dźwigni inwestor może efektywniej kontrolować swoje transakcje i stopień ryzyka (źródło:https://finansefakty.pl/gielda/5-najczestszych-pytan-temat-foreksu/).

CFD zapewniają inwestorowi wiele korzyści, umożliwiając wykorzystanie dźwigni finansowej, znosząc konieczność opłaty dodatkowych prowizji oraz włączając koszty transakcji w spreadzie. Forex daje natomiast możliwość osiągnięcia wysokich zarobków i dużą dostępność instrumentów finansowych. Niezależnie, czy zdecydujemy się zainwestować w rynek Forex, czy kontrakty różnicy kursowej, przy rozsądnym inwestowaniu możemy odnotować duże zyski.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments