(Last Updated On: 16 listopada 2011)

Na rynkach finansowych znana jest pewna niepisana reguła – krótkoterminowe, a nawet i dłuższe trendy ulegają wyczerpaniu wtedy, kiedy skala pojawiających się negatywnych informacji jest tak duża, że większość uczestników rynku jest niemal pewna, co do kontynuacji dotychczasowego trendu spadkowego.


Więcej… Źródło: Możliwe nawet kilkudniowe odbicie?

Oceń artykuł