(Last Updated On: 26 stycznia 2011)

Podanego do wiadomości podwładnych harmonogramu czasu pracy firma nie może dowolnie modyfikować w okresie jego obowiązywania.


Więcej … Źródło: Zmiana ustalonego harmonogramu czasu pracy jest możliwa tylko wyjątkowo

Oceń artykuł

Zobacz też:  Brexit a emigracja Polaków. Praca w Anglii opinie.