(Last Updated On: 13 maja 2011)

t124021 - RPP kontra rynki globalne Wydarzeniem drugiego tygodnia maja na rodzimym rynku walutowym, była nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Radę Polityki Pieniężnej

Więcej… Źródło: RPP kontra rynki globalne