Aktualizacja 27/12/2016

Pomiędzy właścicielem mieszkania a najemcą może dochodzić do wielu sprzeczek, czy nieporozumień. Powodem wielu sporów mogą być ukryte wady mieszkania, naprawy, które najemca uważa, za obowiązek właściciela mieszkania, czy zbyt daleko idące zmiany w aranżacji mieszkania. Oczywiście wszystkich nieprzyjemności można uniknąć, jeśli spisze się odpowiednie dokumenty, w których przedstawi się stan mieszkania, prawa i obowiązki najemcy i właściciela mieszkania. Pomimo tego najważniejszym elementem najmu jest wzajemne zaufanie oraz dialog i otwartość pomagający rozwiązać problemy.

– Dzisiaj jest tak, że język, którym się posługujemy do opisywania relacji na linii najemca-właściciel to jest język histerii. Właściciele o najemcach myślą, że nie płacą, zadłużają i niszczą mieszkanie, hałasują i są uciążliwi dla sąsiadów, Z kolei najemcy o właścicielach też nie mają najlepszego zdania. Mówią, że to bezduszni kapitaliści, dla których liczy się tylko kasa, którzy obiecują remont i o tym zapominają – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Sławek Muturi, założyciel Grupy Mzuri i autor książki „Poradnik dla najemczyń i najemców. Jak zapewnić sobie bezproblemowy najem. 100+ pytań i odpowiedzi”.

Jednak patrząc ze strony praktycznej znaczna część właścicieli lokalów jak i najemców nie szuka zwady i wywiązują się ze swoich obowiązków.

– Mimo że obie strony są uczciwe, czasami dochodzi do nieporozumień, a nawet do konfliktów, ale w naszej ocenie nie wynika to wcale ze złej woli jednej czy drugiej strony, jak to się powszechnie uważa – podkreśla Muturi.

Problemy często mogą wynikać z niewłaściwego interpretowania przepisów, czy niezrozumienia samego procesu najmu, który jest skomplikowany i składa się z wielu elementów zależnych od siebie

– Jakieś zaniechanie na wstępnym etapie może później skutkować problemami. To nie jest tak, że te problemy pojawiają się z nieba – wskazuje Muturi.

Uniknięcie wielu sporów czy nieporozumień może rozwiązać umowa, która spisana dokładnie i na każdy temat może przyczynić się do rozwiązania skomplikowanego problemu. Powinna zawierać ona dużo szczegółów zawierających prawa i obowiązki właścicieli i najmujących.

– Dzisiaj w głowach mamy zakorzenione opinie, że ta druga strona może nas oszukać, więc podchodzimy do najmu z takim nastawieniem, że albo on mnie oszuka, albo może lepiej ja oszukam jego. Na tak zabagnionym gruncie trudno jest zbudować normalną, biznesową relację, jaką jest najem. Ta relacja powinna być oparta na zaufaniu, na wzajemnym poszanowaniu i na otwartej komunikacji, a tego często brakuje, i to też jest powodem wielu problemów – podkreśla Sławek Muturi.

Ważnym elementem najmu jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, pozwoli to w przypadku wad ukrytych mieszkania najemcy domagać się ich usunięcia, ponieważ wady te nie były uwzględnione przy podpisywaniu umowy. Plusy ma tu także właściciel ponieważ przy zdawaniu mieszkania dla potrzeb oddania kaucji można dostrzec zniszczenia jakie ewentualnie mógł uczynić najemca.

Mieszkając w wynajmowanym mieszkaniu często zdarzać mogą się usterki, w umowie powinny być jasno określone warunki naprawy. Na czyich barkach spoczywa ich naprawa a także zapłata za wszystkie wykonane operacje.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments