(Last Updated On: 16 maja 2011)

t124021 - Złoty koryguje w ślad za EUR/USD Skandal wokół szefa MFW, pomimo początkowych obaw o jego gospodarcze reperkusje, nie tylko istotnie nie zwiększył awersji do ryzyka, ale mógł nawet zostać odebrany jako popytowy impuls.

Więcej… Źródło: Złoty koryguje w ślad za EUR/USD