(Last Updated On: 4 lipca 2011)

DROBNI RZEMIEŚLNICY nie zgadzają się na projekt PO przewidujący abolicję samych odsetek od podwójnie opłacanych składek ZUS. Jeżeli nie zostaną zwolnieni z całej jednej składki, zainteresują sprawą Komisję Europejską


Więcej … Źródło: Chałupnicy poskarżą się w KE na polskie składki do ZUS

Oceń artykuł