(Last Updated On: 2 marca 2011)

Podwładny, który zawarł ugodę z pracodawcą, zwykle nie może się od niej uchylić.


Więcej … Źródło: Czy pracownik ma prawo wycofać się z zawartej z pracodawcą ugody

Oceń artykuł