(Last Updated On: 21 marca 2011)

Gdy firma nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia, może on wystąpić do sądu pracy o wydanie wyroku zasądzającego to świadczenie. Za nieterminowe wypłaty pensji podwładny może się też domagać odsetek


Więcej … Źródło: Jak pracownik może dochodzić wypłaty wynagrodzenia

Oceń artykuł