(Last Updated On: 24 listopada 2010)

Warunkiem uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy jest m.in. stwierdzenie tej niezdolności przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli wynik badania jest niekorzystny dla wnioskodawcy, może on odwołać się do komisji lekarskiej.


Więcej … Źródło: Jak ubiegać się w ZUS o orzeczenie niezdolności do pracy

Oceń artykuł